+
back

&Know some of English to Swahili Translations

“Try to learn something about everything and everything about something.” – Thomas Huxley

Here are a few English to Swahili translation to improve and expand your vocabulary. 

Accreditation: Utambuzi rasmi

Action plan: Mpango wa utekelezaji

Advocacy: Uraghibishaji/uchechemuaji

Aide-de-camp: Mpambe

 

Award: Tuzo

Background (historical): Usuli

Pictorial: Mandhari ya nyuma

Brainstorm: Bungua bongo/piga bongo/chemsha bongo

Brief: Kutoa taarifa fupi/kutoa maelekezo

Brochure: Brosha

Challenge: Changamoto

Computer: Kompyuta (Tanzania) and Tarakilishi (Kenya)

Convocation: Jumuiya hitimu

Copyright: Hakimiliki

Criterion: Kigezo

Critical: Tunduizi

Critical analysis: Uchambuzi tunduizi

Curriculum vitae: Wasifu

Draft: Sawidi

Electronic commerce: Biashara electroni/electoni

Facilitate: Wezesha

Feasibility study: Upembuzi yakinifu

Feedback: Mwitiko

Flier: Kipeperushi

Handout: Kitini

Investor: Mwekezaji

Internet: Intaneti

Journal/Periodical-Jarida

Limit: Kikomo

Millennium: Milenia/Kikwi

Mission: Maarubu

Mobilization: Uhamasishaji

Newsletter: Kijarida

Notes: Tini

Objectives: Madhumuni

Patent Right: Hataza

Poster(s): Bango (ma)

Response: Mwitikio

Target: Lengo

Text: Matini

Timer: Kiwakatishi

Timing: Wakatisha

Title deed: Hatimiliki

Tutor: Mkufunzi

Vision: Dira/Rajua

By Victor Muhanika 

&related items